1. GÜN PERŞEMBE (ORTAK  PROGRAM)
   
  Açılış Konuşmaları. Kemal AKTUĞLU, Kemal DURAK
   
  Oturum 1: Temel Kurallar ve Kavram
  Oturum Başkanı: Kemal DURAK , Kemal AKTUĞLU
  İntramedüller Çivilemenin Tarihçesi ve Ülkemizdeki Durum. Hakan ÖZDEMİR
  Kilitli İntramedüller Çivilemenin Temel Kuralları. Nadir ÖZKAYIN
  Ameliyathane Kurulum: Traksiyon Masası, Düz Masa, Hasta Konumu, Skopi Nasıl Olmalı.
Yalçın YÜKSEL
  Oymalı ve Oymasız Çivilemede Yöntem: İntramedüller Oymanın Kuralları. Mustafa KÜRKLÜ
  İntramedüller Çivilemede Kırık İyileşmesi. Vecihi KIRDEMİR
  İntrameduller Çivilerin Biyouyumu ve Seçiminde Dikkat Edilecek Noktalar. Taşkın CEYHAN
  İntramedüller Çivilemede Radyasyon Riski. Orhan OYAR
   
  Oturum 2: ÇOCUK ve ERGEN KIRIKLARI & ASLS
  Oturum Başkanı: Ali BİÇİMOĞLU, Hakkı SUR
  Çocuklarda Elastik Stabil İntramedüller Çivilemenin Temel Kuralları (Metaizeau Yöntemi).
Kemal AKTUĞLU
  Çocuk ve Ergenlerde Femur, Tibia , Önkol  ve Radius Boyun Kırıklarında İntramedüller Çivileme. Cemalettin AKSOY
 

Olgu Sunumları ve Tartışma (Mehmet ARAZİ, Mehmet SUBAŞI, Taşkın ALTAY)

  Açısal Dengeli Kilit Vidaları ile İntramedüller Çivileme: Türkiye de İlk Deneyim. Güvenir OKÇU
  Distal Radius Kırıkları Ne Zaman Çivi, Ne Zaman Plak Kullanıyorum ? Tespit ve Sonuçların Karşılaştırılması. Hans-Werner STEDTFELD
   
2. GÜN CUMA
   
  Oturum 3: KALÇA KIRIKLARI
Oturum Başkanı : Ali BİÇİMOĞLU, Hakkı ÖNÇAĞ
 

Trokanterik Kırıklarda Karşılaşılan  Sorunlar. Mehmet ARAZİ

 

Bifosfanat Tedavisinde Karşılaşılan Subtrokanterik Yorgunluk Kırıkları. Kemal AKTUĞLU

 

Olgu Sunumları ve Tartışma (Mehmet ARAZİ, Taşkın ALTAY, Hakan KINIK)

   
 

Oturum 4: FEMUR KIRIKLARI
Oturum Başkanı : Hans-Werner STEDTFELD , Hakan KINIK

 

Femur Cisim Kırıklarında Karşılaşılan Sorunlar. Wilhelm FRIEDL

 

Femur Kırıklarında Retrograd Çivilemede Karşılaşılan Sorunlar. Michael SIRKIN

 

Olgu Sunumları ve Tartışma (Hakan  KINIK, George GOUVAS, Georgios DROSOS,
Metin KÜÇÜKKAYA)

   
3. GÜN CUMARTESİ
   
  Oturum 5: ÖZEL UYGULAMALAR: KAYNAMAMA, DEFORMİTE  VE KISALIK
Oturum Başkanı: Michael SIRKIN, Güvenir OKÇU
  Femur ve Tibia’nın Cisim Kaynamamaları İçin Karar Verme. David SELIGSON
  Tibianın Proksimal Uç, Distal Uç ve Segmenta (Çift) Kırıklarının Çivileme Tekniği, Çivileme İşleminin İleri Aşamalarında Bir Ortho fix Ex Fix Kullanılarak Yapılan Özel Redüksiyon Yöntemi. Sandor BERKI
 

Tamamen İmplante Edilebilen, Programlı Uzayabilen İntramedüller Çiviler ile Uzatma ve Deformite Düzeltme:  Düzeltici ve Yeniden Şekillendirici Ekstremite Cerrahisinde Yeni Yaklaşımlar.
Metin KÜÇÜKKAYA

  Humerus Cisim Kırıklarının İntramedüller Tedavisinde Hatalar ve Başarısızlıklar. Andras SARVARY
   
  Oturum 6: ÖZEL UYGULAMALAR: ENFEKSİYON VE YUMUŞAK DOKU
Oturum Başkanı: Mahmut Nedim DORAL, David SELİGSON
  Travmada Yumuşak Doku Sorunları. Mahmut Nedim DORAL
  Osteomyelit Tedavisinde Antibiyotik Kaplamalı İntramedüller Çivileme. Michael SIRKIN
  Tibial ve Femoral Kemik Transportu : Masquelet Yöntemi ile Birlikte Uygulanan İntramedüller Çivileme. Peter REYNDERS
  Açık Kırıklarda İntramedüller Çivileme Kuralları. Mahmut KÖMÜRCÜ
   
 

Oturum 7: Kursun Değerlendirmesi

  Ali BİÇİMOĞLU, David SELIGSON, Kemal AKTUĞLU, Mahmut Nedim DORAL
   
 

Oturum 8: Ustalar Tartışıyor

  Oturum Başkanı: Michael SIRKIN, Güvenir OKÇU
   
  Olgu Sunumu. Mehmet KOCAOĞLU
   
4. GÜN PAZAR (ORTAK  PROGRAM)
   
  Oturum  9: FEMUR & TİBİA KIRIKLARI
Oturum Başkanı :   Fuat AKPINAR, Hüseyin BEKİR
  Femur Çivilemesinde Yağ Embolisi Riski. Vecihi KIRDEMİR
 

Yeni Nesil İntramedüler Tibia Çivi Sistemi (TIN) Özellikler, Uygulama Tekniği ve Özellikli Olgular.
Fuat AKPINAR

  Proksimal Tibia Kırıklarında Karşılaşılan SorunlarHakan ÖZDEMİR
  Distal Tibia Kırıklarında Karşılaşılan Sorunlar. Barbaros BAYKAL
  Segment Transport into the Tibial Shaft Absence after an Open Fracture over an Intramedullary Nail Using the OF Lİmb Lengthening System. Sandor BERKI
  Olgu Sunumları ve Tartışma Metin KÜÇÜKKAYA
   
  Oturum 10: HUMERUS KIRIKLARI
Oturum Başkanı : Öner ŞAVK, Hasan GÜMÜŞDAĞ
  Proksimal Humerus Kırıklarında Karşılaşılan Sorunlar. Taşkın ALTAY
  Humerus Cisim Kırıklarında Karşılaşılan Sorunlar. Kürşat DABAK
  Olgu Sunumları ve Tartışma
  (Mahmut KÖMÜRCÜ, Öner ŞAVK, Hasan ÖZTÜRK, Mustafa KÜRKLÜ)
  İntramedüller Çivilemede Olası Komplikasyonlar ve ÇözümleriMehmet SUBAŞI
   
  Kapanış