1. GÜN PERŞEMBE (ORTAK  PROGRAM)
   
  Açılış Konuşmaları. Kemal AKTUĞLU, Kemal DURAK
   
  Oturum 1: Temel Kurallar ve Kavram
  Oturum Başkanı: Kemal DURAK , Kemal AKTUĞLU
  İntramedüller Çivilemenin Tarihçesi ve Ülkemizdeki Durum. Hakan ÖZDEMİR
  Kilitli İntramedüller Çivilemenin Temel Kuralları. Nadir ÖZKAYIN
  Ameliyathane Kurulum: Traksiyon Masası, Düz Masa, Hasta Konumu, Skopi Nasıl Olmalı.
Yalçın YÜKSEL
  Oymalı ve Oymasız Çivilemede Yöntem: İntramedüller Oymanın Kuralları. Mustafa KÜRKLÜ
  İntramedüller Çivilemede Kırık İyileşmesi. Vecihi KIRDEMİR
  İntrameduller Çivilerin Biyouyumu ve Seçiminde Dikkat Edilecek Noktalar. Taşkın CEYHAN
  İntramedüller Çivilemede Radyasyon Riski. Orhan OYAR
   
  Oturum 2: ÇOCUK ve ERGEN KIRIKLARI & ASLS
  Oturum Başkanı: Ali BİÇİMOĞLU, Hakkı SUR
  Çocuklarda Elastik Stabil İntramedüller Çivilemenin Temel Kuralları (Metaizeau Yöntemi).
Kemal AKTUĞLU
  Çocuk ve Ergenlerde Femur, Tibia , Önkol  ve Radius Boyun Kırıklarında İntramedüller Çivileme. Cemalettin AKSOY
 

Olgu Sunumları ve Tartışma (Mehmet ARAZİ, Mehmet SUBAŞI, Taşkın ALTAY)

  Açısal Dengeli Kilit Vidaları ile İntramedüller Çivileme: Türkiye de İlk Deneyim. Güvenir OKÇU
  Distal Radius Kırıkları Ne Zaman Çivi, Ne Zaman Plak Kullanıyorum ? Tespit ve Sonuçların Karşılaştırılması. Hans-Werner STEDTFELD
   
2. GÜN CUMA
 
  Oturum 3: HUMERUS ve ÖNKOL KIRIKLARI
Oturum Başkanı: Vecihi KIRDEMİR, Andras SARVARY
   Humerus Çivilemesinin Teknik Özellikleri: Çivi Tipleri, Pozisyon, Giriş Yeri, Kilitleme.
Hans-Werner  STEDTFELD
  Humerus Üst Uç Kırıklarında İntramedüller Çivilemeyi Nasıl Uyguluyorum. Öner ŞAVK
  Humerus Cisim Kırıklarında İntramedüller Çivilemeyi Nasıl Uyguluyorum. Hakan KINIK
  Önkol Çivilemesinin Teknik ÖzellikleriWilhelm FRIEDL
  Önkol Kırıklarında Çivilemeyi Nasıl Uyguluyorum. Fuat AKPINAR
   
  Oturum 4: Proksimal Femur Kırıkları
Oturum Başkanı: Ünal KUZGUN
  Trokanterik Kırıkların İntramedüller Çivilenmesinde Teknik Özellikler: Çivi Tipleri, Pozisyon, Giriş yeri, Traksiyon masası, Düz masa. Mustafa SEYHAN
 

Trokanterik Kırıkların İntramedüller Çivilenmesinin Evrimi ve Güncel Endikasyonlar. Mehmet SUBAŞI

  Trokanterik Kırıklarda Niçin İntramedüller Çivi Uyguluyorum. İrfan ÖZTÜRK
  Kalça Kırıklarını Ben Nasıl Çiviliyorum Andras SARVARY
  Olgu Sunumları ve Tartışma ( İrfan ÖZTÜRK, Öner ŞAVK, Mehmet ARAZİ, Mustafa SEYHAN,
Taşkın ALTAY
)
   
3. GÜN CUMARTESİ
   
  Oturum 5: FEMUR KIRIKLARI
Oturum Başkanı: Peter REYNDERS, Mehmet ARAZİ
  Subtrokanterik Femur Kırıklarında İntramedüller Çivileme: sorunlar ve çözümler. David SELIGSON
  Femoral ve Tibial Çivilemenin Mekanik Distal ve Temel Teknikleri. Sandor BERKI
  Segmenter Femur Cisim Kırıklarının İntramedüller Çivileme ile Tedavisi. George GOUVAS
 

Ipsilateral Kalça ve Femur Cisim Kırıklarında İntramedüller Çivi Uygulaması. Andras SARVARY

  Distal Femur Kırıklarında Retrograd Çivilemeyi Nasıl Uyguluyorum. Oğuz POYANLI
   
  Oturum 6: TİBİA KIRIKLARI
Oturum Başkanı: George GOUVAS, Hüseyin DEMİRÖRS
 

Tibia Kırıklarının İntramedüller Çivilemesinde Teknik Özellikler: Pozisyon, giriş yeri, redüksiyon teknikleri, kilitleme. Hans-Werner STEDTFELD

  Tibia Kırıklarında İntramedüller Çiviyi Nasıl Uyguluyorum: “Tricks and Pitfalls” . Hakan KINIK
  Tibia Cisim Kırıklarında İntramedüller Çivilemeden Sonra Görülen Kaynamamanın Tedavisi.
Hüseyin DEMİRÖRS
  Tibia Cisim Kırıklarında Püf Noktalar: Yönlendirici Vidaları Nasıl Uygulamalı. Mustafa SEYHAN
  Kapalı Femur ve Tibia Kırıklarında Eksternal Fiksatör sonrası İntramedüller Çivileme Uygulanması. Mehmet ARAZİ
  Olgu Sunumları ve Tartışma (Cemalettin AKSOY, Mehmet ARAZİ, Mattheous SAVVIDIS,
Faik ALTINTAŞ, Fuat AKPINAR)
   
  Oturum 7: Kursun Değerlendirmesi
  Ali BİÇİMOĞLU, David SELIGSON, Kemal AKTUĞLU, Mahmut Nedim DORAL
   
 

Oturum 8: USTALAR TARTIŞIYOR
Oturum Başkanı: Michael SIRKIN, Güvenir OKÇU

   
  Olgu Sunumu. Mehmet KOCAOĞLU
   
4. GÜN PAZAR (ORTAK  PROGRAM)
   
  Oturum  9: FEMUR & TİBİA KIRIKLARI
Oturum Başkanı :   Fuat AKPINAR, Hüseyin BEKİR
  Femur Çivilemesinde Yağ Embolisi Riski. Vecihi KIRDEMİR
 

Yeni Nesil İntramedüler Tibia Çivi Sistemi (TIN) Özellikler, Uygulama Tekniği ve Özellikli Olgular.
Fuat AKPINAR

  Proksimal Tibia Kırıklarında Karşılaşılan SorunlarHakan ÖZDEMİR
  Distal Tibia Kırıklarında Karşılaşılan Sorunlar. Barbaros BAYKAL
  Segment Transport into the Tibial Shaft Absence after an Open Fracture over an Intramedullary Nail Using the OF Lİmb Lengthening System. Sandor BERKI
  Olgu Sunumları ve Tartışma Metin KÜÇÜKKAYA
   
  Oturum 10: HUMERUS KIRIKLARI
Oturum Başkanı : Öner ŞAVK, Hasan GÜMÜŞDAĞ
  Proksimal Humerus Kırıklarında Karşılaşılan Sorunlar. Taşkın ALTAY
  Humerus Cisim Kırıklarında Karşılaşılan Sorunlar. Kürşat DABAK
  Olgu Sunumları ve Tartışma
  (Mahmut KÖMÜRCÜ, Öner ŞAVK, Hasan ÖZTÜRK, Mustafa KÜRKLÜ)
  İntramedüller Çivilemede Olası Komplikasyonlar ve ÇözümleriMehmet SUBAŞI
   
  Kapanış